TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 76 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N159998
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR GRIS MANHATTAN

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 76 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N162159
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR NOIR METALLIC

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 109 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N165026
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR GRIS ALU

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 109 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N165019
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR GRIS ALUMINIUM

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 9 379
IMMAT. 15/04/2019

VO   O168418
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR BLANC

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 12 297
IMMAT. 15/04/2019

VO   O168415
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR BLANC

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 10 261
IMMAT. 15/04/2019

VO   O167633
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR BLANC CANDY

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 13 111
IMMAT. 15/04/2019

VO   O167635
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR BLANC CANDY

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 13 399
IMMAT. 15/04/2019

VO   O167634
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR BLANC CANDY

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 10 189
IMMAT. 15/04/2019

VO   O169232
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR CANDY BLANC

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 10 735
IMMAT. 15/04/2019

VO   O169231
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR CANDY BLANC

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 11 185
IMMAT. 15/04/2019

VO   O169233
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR CANDY BLANC

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 11 909
IMMAT. 15/04/2019

VO   O169229
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR CANDY BLANC

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 14 337
IMMAT. 15/04/2019

VO   O169234
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR CANDY BLANC

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 15 682
IMMAT. 15/04/2019

VO   O169230
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR CANDY BLANC

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 12 001
IMMAT. 15/04/2019

VO   O168416
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR PURE GREY

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 12 782
IMMAT. 15/04/2019

VO   O168417
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR PURE GREY

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 10 619
IMMAT. 15/04/2019

VO   O168420
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR PURE GRIS

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 11 007
IMMAT. 15/04/2019

VO   O169236
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR PURE GRIS

VOLKSWAGEN CADDY

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 138 g/km
PUIS. 102 cv
KM 13 337
IMMAT. 15/04/2019

VO   O169235
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR PURE GRIS

VOLKSWAGEN CADDY MAXI

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 141 g/km
PUIS. 102 cv
KM 28 579
IMMAT. 15/04/2019

VO   O167638
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR CANDY WHITE

VOLKSWAGEN CADDY MAXI

BUSINESS TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 141 g/km
PUIS. 102 cv
KM 45 200
IMMAT. 15/04/2019

VO   O167637
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR CANDY WHITE

VOLKSWAGEN CRAFTER L3H3 3.5T

START TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 194 g/km
PUIS. 140 cv
KM 10

VN   N175326
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR B4B4 - CANDY WHITE

VOLKSWAGEN CRAFTER L3H3 3.5T

START TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 194 g/km
PUIS. 140 cv
KM 10

VN   N175325
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR B4B4 - CANDY WHITE

VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

CONFORTLINE BUSINESS TFSI

CYL. 1.4 cc
CO2 120 g/km
PUIS. 125 cv
KM 31 687
IMMAT. 10/07/2018

VO   O166379
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR BLANC PUR

VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

CONFORTLINE BUSINESS TFSI

CYL. 1.4 cc
CO2 120 g/km
PUIS. 125 cv
KM 32 760
IMMAT. 28/06/2018

VO   O165209
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR BLANC PUR

VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

CONFORTLINE BUSINESS TFSI

CYL. 1.4 cc
CO2 120 g/km
PUIS. 125 cv
KM 38 666
IMMAT. 14/06/2018

VO   O166380
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR INDY GREY

VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

CONFORTLINE BUSINESS TFSI

CYL. 1.4 cc
CO2 120 g/km
PUIS. 125 cv
KM 32 506
IMMAT. 02/07/2018

VO   O164985
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR NOIR PROFOND

VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

CONFORTLINE BUSINESS TFSI

CYL. 1.4 cc
CO2 120 g/km
PUIS. 125 cv
KM 35 033
IMMAT. 04/07/2018

VO   O164857
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR NOIR PROFOND

VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

CONFORTLINE BUSINESS TFSI

CYL. 1.4 cc
CO2 120 g/km
PUIS. 125 cv
KM 28 024
IMMAT. 05/07/2018

VO   O165210
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR TUNGSTEN GREY

VOLKSWAGEN TIGUAN 2

HIGHLINE TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 149 g/km
PUIS. 190 cv
KM 31 149
IMMAT. 19/02/2018

VO   O152367
CARBURANT DIESEL
BOÎTE DSG
COULEUR GRIS INDIUM

VOLKSWAGEN TRANSPORTER LWB

VAN TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 159 g/km
PUIS. 150 cv
KM 10

VN   N162383
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR 8E8E/REFLEX SILVER

VOLKSWAGEN TRANSPORTER LWB

VAN TDI

CYL. 2.0 cc
CO2 156 g/km
PUIS. 102 cv
KM 10

VN   N162372
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 5 V
COULEUR B4B4/CANDY WHITE

VOLVO S60

BUSINESS D2

CYL. 1.6 cc
CO2 103 g/km
PUIS. 115 cv
KM 65 837
IMMAT. 14/03/2014

VO   O170070
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR NOIR

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 09-10-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 76 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 18-09-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 76 g/km

 • TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 03-06-2020

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 109 g/km

 • TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 13-03-2020

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 109 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 9 379 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 12 297 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 10 261 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 13 111 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 13 399 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 10 189 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 10 735 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 11 185 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 11 909 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 14 337 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 15 682 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 12 001 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 12 782 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 10 619 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 11 007 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY

  BUSINESS TDI

  KM 13 337 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 138 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY MAXI

  BUSINESS TDI

  KM 28 579 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 141 g/km

 • VOLKSWAGEN CADDY MAXI

  BUSINESS TDI

  KM 45 200 | IMMAT 15-04-2019

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 141 g/km

 • VOLKSWAGEN CRAFTER L3H3 3.5T

  START TDI

  KM 10 | IMMAT 01-02-2020

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 140 | CO2 194 g/km

 • VOLKSWAGEN CRAFTER L3H3 3.5T

  START TDI

  KM 10 | IMMAT 01-02-2020

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 140 | CO2 194 g/km

 • VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

  CONFORTLINE BUSINESS TFSI

  KM 31 687 | IMMAT 10-07-2018

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 125 | CO2 120 g/km

 • VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

  CONFORTLINE BUSINESS TFSI

  KM 32 760 | IMMAT 28-06-2018

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 125 | CO2 120 g/km

 • VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

  CONFORTLINE BUSINESS TFSI

  KM 38 666 | IMMAT 14-06-2018

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 125 | CO2 120 g/km

 • VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

  CONFORTLINE BUSINESS TFSI

  KM 32 506 | IMMAT 02-07-2018

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 125 | CO2 120 g/km

 • VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

  CONFORTLINE BUSINESS TFSI

  KM 35 033 | IMMAT 04-07-2018

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 125 | CO2 120 g/km

 • VOLKSWAGEN GOLF 7 FACELIFT

  CONFORTLINE BUSINESS TFSI

  KM 28 024 | IMMAT 05-07-2018

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 125 | CO2 120 g/km

 • VOLKSWAGEN TIGUAN 2

  HIGHLINE TDI

  KM 31 149 | IMMAT 19-02-2018

  BTE DSG

  CARB DIESEL | CV 190 | CO2 149 g/km

 • VOLKSWAGEN TRANSPORTER LWB

  VAN TDI

  KM 10

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 150 | CO2 159 g/km

 • VOLKSWAGEN TRANSPORTER LWB

  VAN TDI

  KM 10

  BTE 5 v

  CARB DIESEL | CV 102 | CO2 156 g/km

 • VOLVO S60

  BUSINESS D2

  KM 65 837 | IMMAT 14-03-2014

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 115 | CO2 103 g/km